Refinansiering med forbrukslån

Det har aldri vært enklere å søke om forbrukslån enn det er i dag. Du kan raskt sende inn en søknad om lån og få svar i løpet av timer. Prosessen med å søke om refinansiering er vell så enkel og det er godt dersom behovet skulle være akutt.

Det finnes mange årsaker til at du har behov for å refinansiere gjelden din, men hovedmålet er å gjenvinne kontroll og oversikt over egen økonomi. I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg om hva refinansiering er. Vi vil også forklare hvordan du går frem for å friskmelde økonomien din gjennom å refinansiere med et forbrukslån.

Hva betyr refinansiering?

Når vi snakker om refinansiering så snakker vi om den prosessen der vi tar allerede eksistrende gjeld og erstatter den med ny gjeld. Formålet med dette er å øke mulighetene for å få bedre betingelser og vilkår. Dette kan plan annet dreie seg om å samle flere lån og dermed senke lånekostnadene knyttet til renter. Det kan også innebære at du forlenger lånenes løpetid.

Dersom du har opplevd å plutselig bli permittert fra arbeidsplassen din, eller du har vært langvarig syk, er det lett at utgiftene hoper seg opp. Det samme gjelder dersom du har gjennomgått et samlivsbrudd og plutselig ser at du har mer utgifter enn tidligere. Har du i tillegg mange ulike kreditorer er dette med på å gjøre situasjonen enda mer uoversiktlig og lite angripelig. Da er det lett at du mister kontrollen og oversikten over lånene, avdragene og mer. Det er mange årsaker til hvorfor du har havnet i en situasjon der du ser deg nødt til å refinansiere. Likevel er det viktig å se på refinansiering som en positiv påvirkning på økonomien din.

Se også: Sjekkliste før du søker om forbrukslån.

Hvorfor lønner det seg å refinansiere?

Lån med høy rente og kort nedbetalingstid er en fordyrende gjeld. Dette kan ofte gjøre at du betaler mer ned i renter og omkostninger enn du gjør på selve lånet. Det vil derfor være lønnsomt å samle alle lån du som har høy rente i ett større lån. På denne måten har du kun ett lån å forholde deg til og bare en rentesats og termingebyr.

Med dette i tankene vil dette bety at du vil kunne få senket dine månedlige kostnader. Deretter kan du også ha mer økonomisk rom i hverdagen til å eventuelt betale mer ned på lånet. Om det er dette du får til, vil du kunne betale mer ned på lånet og innfri dette raskere enn du ville gjort i utgangspunktet.

Hvilke lån bør refinansieres?

Lån som krever sikkerhet har tradisjonelt en lavere rente enn lån som ikke krever sikkerhet. Boliglån er blant lån som krever sikkerhet og disse lånene har normalt en svært lav rente. Renten for et boliglån kan ligge helt ned mot 2%-4%. Slike lån kan du også refinansiere, men det vil særlig være lån som har en dyrere rente som kan være mer fordelaktige å refinansiere.

Dersom du har kredittkort, smålån eller forbrukslån, altså lån uten sikkerhet, vil dette si at du har store renteutgifter til disse lånene. Det er disse lånene som kan være mest aktuelle å skulle refinansiere.

Du vil kanskje stusse ved å skulle bruke et forbrukslån som et refinansieringslån ettersom dette er kjent for å være et dyrt lån. Det kan virke rart å skulle refinansiere gjeld med et forbrukslån, men dersom du ser på totalkostnadene du har for flere lån, vil ikke dette overgå et nytt forbrukslån. Sannsynligheten for at du får forhandlet frem en god rente vil også være tilstede ettersom du skal kvitte deg med dyr gjeld og få mer økonomisk rom.

Hvordan søke om refinansiering?

Dersom du ønsker å restarte deler av økonomien din og friskmelde denne, er det veldig enkelt å søke om refinansiering. Du benytter deg av samme fremgangsmåte som når du skal søke om et forbrukslån. Prosessen med å behandle søknaden er også ganske lik. Det kan likevel hende at det er noe ulikt om du har betalingsanmerkninger. Da stiller det seg annerledes, men vi vil forklare dette til deg under. Det vil ikke være umulig for deg å søke om refinansiering selv om du skulle ha betalingsanmerkning.

Hva påvirker kredittscoren?

Det er flere ting som påvirker kredittscoren, blant annet vil betalingsanmerkning senke kredittscoren din kraftig. I tillegg kommer alderen din inn. Er du en ung søker, vil du ha en lavere kredittscore. Dette henger sammen med at det foreligger en kortere betalingshistorikk på deg. Videre vil inntekten din ha en stor påvirkning på hvor høy score du vil få og det er særlig inntekten de siste tre årene som er av interesse for banken. Har denne vært stabil, vil dette påvirke positivt. Derimot vil en ustabil inntekt i samme tidsperiode kunne være med på å senke kredittscoren din.

Du kan selv påvirke kredittscoren din dersom du ønsker det, og det gjennom svært enkle grep. En mulighet er, særlig for deg som da har betalingsanmerkning, er å se på mulighetene for å kvitte deg med det som har gitt deg anmerkning. Betaler du ut dette stiller du i samme kategori som andre låntakere. Du kan i tillegg stille sikkerhet i en annens inntekt, da har banken to inntekter å forholde seg til. Dette gjelder ikke bare du som har betalingsanmerkning, men alle som ønsker å påvirke kredittscoren.

Når du søker om refinansiering

Banken ønsker, i tillegg til personopplysninger, dokumentasjon på hvilken gjeld som skal dekkes. Du bør legge ved all gjeld du har. Dette inkluderer:

 • Boliglån
 • Billån
 • Studielån
 • Privatlån
 • Forbrukslån
 • Smålån
 • Kredittkort

Når du skal sende inn søknaden om refinansiering til banken er det viktig at du også legger ved all inntekt. Dette vil kunne være med på å påvirke bankens vurdering av deg og din økonomi, da med særlig fokus på rentesatsen de vil sette for lånet ditt. Sørg derfor for at du legger ved all inntekt, som for eksempel:

 • Lønn, trygdeytelser og pensjonsutbetalinger
 • Feriepenger
 • Skattepenger
 • Bidrag
 • Stipend
 • Arv
 • Eventuelle leieinntekter

Som med et vanlig forbrukslån vil banken gjøre en effektiv vurdering av din lånesøknad. Når søknaden er innvilget vil lånene du har valgt å refinansiere bli innfridd innen 1-3 virkedager. Du vil da bare ha det nye forbrukslånet å forholde deg til.

Send søknad om forbrukslån på nett

Verden blir stadig mer digital, og det er i dag lite som må gjøres på papir eller ved personlig oppmøte. Å sende søknad om forbrukslån på nett har heldigvis blitt enklere og raskere å gjennomføre. Med BankID er søknadsprosessen både trygg og smidig. Mange banker vil dermed kunne innvilge lånet hurtig, selv om det tar noen dager før pengene er på konto.

Hvordan sende søknad om forbrukslån på nett?

Tiden da vi måtte møte opp i banken for å søke om et lån uten sikkerhet er mer eller mindre forbi. I vår tidsalder er det nærmest en selvfølge at du søker om lån på nettet. Alt som trengs for å søke om forbrukslån på nett er en PC eller mobil og BankID. I tillegg må du ha informasjon om inntekt og gjeld lett tilgjengelig for å fylle ut opplysningene utlåner etterspør.

Ny teknologi

Med elektronisk pålogging og moderne teknologi er det nå mye lettere å søke om lån på nett. Siden prosessen er såpass enkel, bør du forsikre deg om at aktøren du søker lån hos er seriøs. Er du i tvil bør du sjekke hvilke vilkår som blir tilbudt. En seriøs aktør stiller krav til lånesøker, og du vil også måtte legitimere deg med BankID for å bli kredittvurdert.

Elektronisk signering

Det er ikke bare søknadsprosessen som er forenklet med moderne teknologi. Når lånesøknaden er godkjent kan lånet nemlig signeres elektronisk, slik at du ikke trenger å møte opp i banken. Elektronisk signering vil i praksis si at du signerer låneavtalen med BankID, Buypass ID eller Commfides. Disse kommer i form av en fysisk brikke, et smartkort eller en app du kan laste ned på smarttelefonen.

Hvem kan sende søknad om forbrukslån på nett?

Alle som er myndige, har norsk personnummer og BankID kan i utgangspunktet søke om et usikret lån på nettet. Det er likevel noen ting som må være på plass for at lånet faktisk skal bli innvilget. Finanstilsynet har derfor laget egne retningslinjer for usikret lån. Dette er fordi det må være veldig sannsynlig at låntaker faktisk vil klare å betale tilbake lånet. Slike retningslinjer stiller for eksempel krav til maksimal belåningsgrad, inntekt og maksimal lengde på nedbetalingsperiode. Kort oppsummert må du fylle disse kravene for å få innvilget et usikret lån:

 • Kunden må tåle en renteøkning på minst 5 %
 • Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt
 • Lengste løpetid på lånet er maksimalt fem år

Kredittvurdering

Utlåner kan også velge å stille strengere krav enn det Finanstilsynet anbefaler. Siden forbrukslån er lån uten sikkerhet, har banken en større risiko enn om de har pant i hus, bil eller båt. Alle seriøse finansinstitusjoner vil derfor gjøre en kredittvurdering av den som søker lån. Det innebærer en vurdering av alder, inntekt, betalingshistorikk og eventuelle betalingsanmerkninger.

Gjeldsregisteret

Hvis du ønsker å få bedre oversikt over gjelden din, kan du selv logge deg inn på Gjeldsregisteret før du eventuelt sender en søknad om forbrukslån på nett. Registeret ble utviklet for å forebygge gjeldsproblemer hos private husholdninger. Låneselskapene er nemlig pliktige til å overholde retningslinjene fra Finanstilsynet, og det kan de gjøre gjennom å kontrollere hvor mye usikret gjeld lånesøkeren faktisk har.

Hvorfor sende søknad om forbrukslån på nett?

Å søke om forbrukslån på nett er utrolig mye enklere enn å møte opp i banken. På nettet kan du raskt sammenligne lånetilbud fra ulike aktører før du søker om forbrukslån. Dette er lett å gjøre på nett, siden du kan benytte deg av en lånekalkulator for å undersøke hva lånet faktisk vil koste hver måned og totalt. Husk likevel på å lage en god plan for tilbakebetaling av lånet. Jo kortere nedbetalingstid, dess billigere blir de totale kostnadene.

Søk om forbrukslån med låneportal

Når du skal søke om forbrukslån kan dette gjøres på forskjellige måter. Du kan søke om lån i din dagligbank. Dette gjøres gjennom bankens nettbank og du kan få svar på søknaden umiddelbart. Et annet alternativ er å søke gjennom en lånemegler. Denne metoden sender den samme lånesøknaden til flere banker. Et tredje alternativ er å søke lån gjennom en låneportal. Her får du oversikt over hvilke banker som tilbyr hvilke lån og kan søke direkte hos banken gjennom portalen.

Hvordan bruke en låneportal til forbrukslån

En låneportal kan brukes til å få oversikt over alle lånetilbudene på markedet. Du kan også finne oversikt over forsikringer og dagligbanker. Låneportaler er et hjelpemiddel som gir god oversikt. Og det kan være veldig lønnsomt når du skal søke om forbrukslån.

Hos en låneportal kan du legger du inn ønsket i lånebeløp og nedbetalingstid. Portalen vil gi deg en liste over alle tilbudene på markedet. Herfra kan du legge inn flere kriterier, som for eksempel:

 • Alder
 • Årlig inntekt
 • Student
 • Sivil status
 • Hjemmeboende barn under 18 år

Ved å justere søket kan du få en idé om hva banken kan tilby. Dette gjelder rentesats og forventet månedlig betaling. Når du har en idé om hva banken kan tilby er det enklere å vurdere om lånet er aktuelt eller ikke. Du kan også se hvordan nedbetalingstiden vil påvirke renter og månedlige kostnader.

Fordeler med låneportal

Å bruke en låneportal til å finne lånetilbud har sine fordeler

 • Oversikt over ulike lånetilbud
 • Gir et estimat på kostnader
 • Tar deg direkte til lånesøknaden
 • Muligheten til å sammenligne lånetilbud

En låneportal og lånemegler er ikke det samme. Hos låneportaler får du en oversikt over tilbud og kan enkelt finne frem til lånesøknaden. En lånemegler sender en og samme lånesøknad til alle sine samarbeidsbanker. Du kan likevel søke om lån hos flere banker gjennom en låneportal.

Forbrukslån og bruksområder

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et usikkert lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet, depositum eller bruk. Du velger selv hvor mye du ønsker å låne og hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Hva pengene skal brukes til er også opp til deg og ditt behov. Bankenes eneste begrensning er pengespill. Det er ikke mulig å låne penger til pengespill. Utenom dette er det et fleksibelt lån med få grenser.

Siden bankene ikke stiller krav til sikkerhet er dette er dyrere lån. Bankene tar en større risiko når de låner ut penger uten sikkerhet. Denne risikoen kompenseres med en høyere rentesats sammenlignet med sikre lån som bolig- og billån.

Bruksområder

Populære bruksområder er

 • Egenkapital til bolig
 • Refinansiering av annen usikker gjeld
 • Kjøpe nye møbler, hvite- eller brunevarer
 • Investere i eget firma
 • Pusse opp bolig eller hytte
 • Finansiere en ferie eller reise
 • Betale uforutsette utgifter

Selv om forbrukslånet kan brukes etter eget ønske og behov, er det anbefalinger til hva lånet brukes til. Siden lånet er av den dyrere sorten anbefales det å bruke lånet til noe som gir verdi. Å bruke forbrukslånet til å betale regninger eller finansiere en ferie kan doble den opprinnelige prisen. Lang nedbetalingstid og høye renter vil drive prisen opp. Så skal du først ta opp lån, sørg for at det blir lønnsomt for deg.

Sjekkliste før du søker forbrukslån

Hva er forbrukslån

Forbrukslån er et lån du kan ta opp uten å stille egne eiendeler, som for eksempel bolig, hytte eller bil, som sikkerhet eller pant. Du kan bruke pengene fra lånet til hva du selv ønsker. Lån uten sikkerhet kan du søke om hos banker og spesialiserte låneselskaper. Alle myndige personer over 18 kan søke om forbrukslån. Lånet blir innvilget etter en vurdering av din økonomiske situasjon. Det betyr at låneselskapet tar en vurdering av dine finanser og kredittstatus.

Hvorfor forbrukslån

Pengene fra et forbrukslån kan du bruke til hva du vil. Forbrukslån kan eksempelvis brukes for å bedre økonomien gjennom å samle dyre smålån. I andre tilfeller tas forbrukslån for å pusse opp bolig eller gjøre unna andre dyre prosjekter det er vanskelig å spare opp til.

Sjekkliste med tips før du søker om forbrukslån

Budsjett

Lag deg et månedlig budsjett hvor du har oversikt over dine utgifter og inntekter. Dette gir deg en god oversikt over hvor mye lån uten sikkerhet du kan forsvare å ta opp.

Lån klokt

Forbrukerrådet anbefaler å låne uten sikkerhet til bolig, ikke til forbruk. Fordelen med å låne til bolig eller eiendom er at ved å pusse opp øker man taksten og verdien på eiendommen. Dermed kan du få tilbake verdien fra lånet gjennom verdiøkningen man oppnår fra oppussing.

I noen tilfeller trenger man likevel penger til andre formål enn oppussing. Hvis for eksempel ditt livs drømmereise ikke kan finansieres på andre måter enn forbrukslån, kan dette i noen tilfeller være en riktig beslutning. Sørg likevel for å la forbrukslånet være en del av en god tilbakebetalingsplan.

Kredittsjekk deg selv

Når det søkes om forbrukslån, vil det bli tatt en kredittsjekk av deg som søker. En kredittsjekk gir en indikator på hvorvidt en persons betalingsevne og finansielle status er positiv eller negativ. Får man positiv skår anses man som en betalingsdyktig og reliabel lånesøker. Forhold som påvirker kredittskåren er andel gjeld i forhold til inntekt, dine utgifter versus dine inntekter og eventuelle betalingsanmerkninger.

Du kan sjekke din egen kredittverdi ved å ta en kredittsjekk på deg selv. Da får du innhentet alle opplysninger lånetilbyderne sitter på om deg og du får en oversikt over eventuell gjeld og betalingsanmerkninger.

Få tilbud fra flere tilbydere av forbrukslån

Sammenlign forbrukslånetilbud fra flere lånetilbydere. Når du søker på forbrukslån er tilbyderne pålagt gjennom finansavtaleloven å opplyse om alle vilkår som gjelder lånet. Det er lurt å sette seg inn i dette så du vet hva du skriver under på dersom du velger å gå videre med forbrukslånet. Du kan lese mer om dette og forskjellige forbrukslån på Forbrukslån.no

Et vilkår det er viktig å ha klart er lånetilbudets effektive rente. Den effektive renten er totalen av hva forbrukslånet faktisk vil koste. Det innebærer alle gebyrer, avgifter og rentekostnader. Renten på forbrukslån er i gjennomsnitt høyere enn for eksempel på boliglån. Dette er fordi forbrukslånet utgjør en større tapsrisiko for lånetilbyderen når det ikke er knyttet til noen sikkerhet eller pant i eiendeler.

Er tilbudene fra lånetilbyderen rette for deg?

Husk at lånetilbyderne ønsker deg som kunde. De har et produkt de ønsker du skal kjøpe. Derfor er det lurt å alltid ta en egen vurdering av hvorvidt lånetilbudet du får er det rette og økonomisk sikre for deg.

Nedbetaling av forbrukslån

Lånetilbyderne plikter å opplyse om terminbeløp og gi en oversiktlig nedbetalingsplan med terminbeløp når de opplyser om vilkår før avtaleinngåelse av forbrukslån. Gjennom å sette opp budsjett får du skaffet deg en oversikt over hvor mye du kan betale per termin og hvor mye du kan tåle av rentestigning.

Forbrukslån som verktøy

Forbrukslån er blitt mer populære de siste tiårene da de har blitt mer tilgjengelige for folk flest. Teknologien har gjort låneprosessen tilgjengelig på nett gjennom noen få tastetrykk dersom man ønsker.

Det er mange ulike tilbydere av forbrukslån og ikke alle er like seriøse. Følg tipsene vi har nevnt her, og øke dine sjanser for å ta trygge, sikre valg når du vurderer lånetilbyder for forbrukslån.