Refinansiering med forbrukslån

Det har aldri vært enklere å søke om forbrukslån enn det er i dag. Du kan raskt sende inn en søknad om lån og få svar i løpet av timer. Prosessen med å søke om refinansiering er vell så enkel og det er godt dersom behovet skulle være akutt.

Det finnes mange årsaker til at du har behov for å refinansiere gjelden din, men hovedmålet er å gjenvinne kontroll og oversikt over egen økonomi. I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg om hva refinansiering er. Vi vil også forklare hvordan du går frem for å friskmelde økonomien din gjennom å refinansiere med et forbrukslån.

Hva betyr refinansiering?

Når vi snakker om refinansiering så snakker vi om den prosessen der vi tar allerede eksistrende gjeld og erstatter den med ny gjeld. Formålet med dette er å øke mulighetene for å få bedre betingelser og vilkår. Dette kan plan annet dreie seg om å samle flere lån og dermed senke lånekostnadene knyttet til renter. Det kan også innebære at du forlenger lånenes løpetid.

Dersom du har opplevd å plutselig bli permittert fra arbeidsplassen din, eller du har vært langvarig syk, er det lett at utgiftene hoper seg opp. Det samme gjelder dersom du har gjennomgått et samlivsbrudd og plutselig ser at du har mer utgifter enn tidligere. Har du i tillegg mange ulike kreditorer er dette med på å gjøre situasjonen enda mer uoversiktlig og lite angripelig. Da er det lett at du mister kontrollen og oversikten over lånene, avdragene og mer. Det er mange årsaker til hvorfor du har havnet i en situasjon der du ser deg nødt til å refinansiere. Likevel er det viktig å se på refinansiering som en positiv påvirkning på økonomien din.

Se også: Sjekkliste før du søker om forbrukslån.

Hvorfor lønner det seg å refinansiere?

Lån med høy rente og kort nedbetalingstid er en fordyrende gjeld. Dette kan ofte gjøre at du betaler mer ned i renter og omkostninger enn du gjør på selve lånet. Det vil derfor være lønnsomt å samle alle lån du som har høy rente i ett større lån. På denne måten har du kun ett lån å forholde deg til og bare en rentesats og termingebyr.

Med dette i tankene vil dette bety at du vil kunne få senket dine månedlige kostnader. Deretter kan du også ha mer økonomisk rom i hverdagen til å eventuelt betale mer ned på lånet. Om det er dette du får til, vil du kunne betale mer ned på lånet og innfri dette raskere enn du ville gjort i utgangspunktet.

Hvilke lån bør refinansieres?

Lån som krever sikkerhet har tradisjonelt en lavere rente enn lån som ikke krever sikkerhet. Boliglån er blant lån som krever sikkerhet og disse lånene har normalt en svært lav rente. Renten for et boliglån kan ligge helt ned mot 2%-4%. Slike lån kan du også refinansiere, men det vil særlig være lån som har en dyrere rente som kan være mer fordelaktige å refinansiere.

Dersom du har kredittkort, smålån eller forbrukslån, altså lån uten sikkerhet, vil dette si at du har store renteutgifter til disse lånene. Det er disse lånene som kan være mest aktuelle å skulle refinansiere.

Du vil kanskje stusse ved å skulle bruke et forbrukslån som et refinansieringslån ettersom dette er kjent for å være et dyrt lån. Det kan virke rart å skulle refinansiere gjeld med et forbrukslån, men dersom du ser på totalkostnadene du har for flere lån, vil ikke dette overgå et nytt forbrukslån. Sannsynligheten for at du får forhandlet frem en god rente vil også være tilstede ettersom du skal kvitte deg med dyr gjeld og få mer økonomisk rom.

Hvordan søke om refinansiering?

Dersom du ønsker å restarte deler av økonomien din og friskmelde denne, er det veldig enkelt å søke om refinansiering. Du benytter deg av samme fremgangsmåte som når du skal søke om et forbrukslån. Prosessen med å behandle søknaden er også ganske lik. Det kan likevel hende at det er noe ulikt om du har betalingsanmerkninger. Da stiller det seg annerledes, men vi vil forklare dette til deg under. Det vil ikke være umulig for deg å søke om refinansiering selv om du skulle ha betalingsanmerkning.

Hva påvirker kredittscoren?

Det er flere ting som påvirker kredittscoren, blant annet vil betalingsanmerkning senke kredittscoren din kraftig. I tillegg kommer alderen din inn. Er du en ung søker, vil du ha en lavere kredittscore. Dette henger sammen med at det foreligger en kortere betalingshistorikk på deg. Videre vil inntekten din ha en stor påvirkning på hvor høy score du vil få og det er særlig inntekten de siste tre årene som er av interesse for banken. Har denne vært stabil, vil dette påvirke positivt. Derimot vil en ustabil inntekt i samme tidsperiode kunne være med på å senke kredittscoren din.

Du kan selv påvirke kredittscoren din dersom du ønsker det, og det gjennom svært enkle grep. En mulighet er, særlig for deg som da har betalingsanmerkning, er å se på mulighetene for å kvitte deg med det som har gitt deg anmerkning. Betaler du ut dette stiller du i samme kategori som andre låntakere. Du kan i tillegg stille sikkerhet i en annens inntekt, da har banken to inntekter å forholde seg til. Dette gjelder ikke bare du som har betalingsanmerkning, men alle som ønsker å påvirke kredittscoren.

Når du søker om refinansiering

Banken ønsker, i tillegg til personopplysninger, dokumentasjon på hvilken gjeld som skal dekkes. Du bør legge ved all gjeld du har. Dette inkluderer:

 • Boliglån
 • Billån
 • Studielån
 • Privatlån
 • Forbrukslån
 • Smålån
 • Kredittkort

Når du skal sende inn søknaden om refinansiering til banken er det viktig at du også legger ved all inntekt. Dette vil kunne være med på å påvirke bankens vurdering av deg og din økonomi, da med særlig fokus på rentesatsen de vil sette for lånet ditt. Sørg derfor for at du legger ved all inntekt, som for eksempel:

 • Lønn, trygdeytelser og pensjonsutbetalinger
 • Feriepenger
 • Skattepenger
 • Bidrag
 • Stipend
 • Arv
 • Eventuelle leieinntekter

Som med et vanlig forbrukslån vil banken gjøre en effektiv vurdering av din lånesøknad. Når søknaden er innvilget vil lånene du har valgt å refinansiere bli innfridd innen 1-3 virkedager. Du vil da bare ha det nye forbrukslånet å forholde deg til.

Refinansiering – samle lån for bedre betingelser

Tidligere var det vanlig at når du skulle søke lån i banken, så var det først og fremst for å kjøpe deg bolig. I dag finnes det mange ulike lån å velge mellom på markedet, og mange av dem er tilpasset sine formål. Du har også de lånene som er tilpasset deg som forbruker, også kjent som forbrukslån.

For at bankene skal kunne tilby deg som lånekunde disse lånene, er de nødt til å inntjene renter på dette. Rentene er bankens sikkerhet. Desto mer risiko det følger et lån, jo høyere vil også renten være. I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg som ønsker å refinansiere slik at du får bedre lånebetingelser.

Hva er refinansiering og hvem er det for?

Når vi snakker om refinansiering, refererer vi til det som gjøres når vi tar eksisterende gjeld og erstatter den med et nytt lån. Mange kan gjerne si at refinansiering er å friskmelde egen økonomi. Hensikten med en refinansiering er å endre lånenes betingelser til det bedre for deg som lånetaker. Betingelsene varierer, men de mest vanlige betingelsene du ønsker å forbedre er rentekostnadene og lånenes løpetid.

Tips: Les mer om refinansiering her.

Når du får samlet flere lån i ett, senket rentene og forlenget løpetiden, vil du betale mer på selve lånet. Dine utgifter vil i større grad bestå av å betale ned lånet fremfor å betale for gebyrer, renter og andre omkostninger. På denne måten vil du kunne, om du vil, innfri gjelden din raskere enn du i utgangspunktet kunne.

Det er mange årsaker til hvorfor du har havnet i en situasjon der du ser at du vil være nødt til å senke kostnadene dine. Dette kan dreie seg om at du er i ferd med å miste oversikten over egen økonomi, men ønsker å gjenvinne den. Hvorfor du har havnet der kan ha mange grunner, som for eksempel er blitt permittert fra jobb som gjør at du har fått lavere inntekt.

Du kan også ha gjennomgått et samlivsbrudd som har medført økte utgifter per måned. Refinansiering vil hjelpe deg med å gjenvinne kontroll og oversikt. Målet er at du skal kunne få snudd en gjeldssituasjon til en du kan leve med.

Hvorfor refinansiere?

Dersom du har mye gjeld som består av dyre lån med høye renter, bør du vurdere å samle disse til ett større. Du kan også banke inn disse lånene i et allerede eksisterende boliglån. Et boliglån er et av de rimeligste boliglånene på markedet. Dersom du har mulighet til å bake inn forbruksgjeld i dette, er det en god løsning.

Når du refinansierer gjør du dette med en hensikt om å forbedre betingelsene for lånene dine. For hvert lån du har tatt opp, har det fulgt med egne betingelser for disse. Betingelsene settes etter en individuell vurdering av deg og din økonomi. Når du har søkt om et lån, være seg forbrukslån eller kredittkort, har banken foretatt en kredittsjekk av deg. Her innhenter banken opplysninger om deg og om din økonomi.

Videre bruker banken disse opplysningene for å regne ut hvilken kredittscore du har. Denne bruker banken som et utgangspunkt for å avgjøre i hvilken grad du utgjør en risiko eller ikke som lånekunde.

Se også: Guide til refinansiering i denne artikkelen.

Lav eller høy kredittscore – hvordan settes den?

Har du lav kredittscore vil dette gi banken et signal om at du har en høyere risiko enn om du har høy kredittscore. Ved høy kredittscore har du lavere risiko og vil i tillegg få bedre betingelser for lånet ditt. Det som påvirker en kredittscore er:

 • Alderen din: Er du ung foreligger det en mindre betalingshistorikk på deg. Dette taler negativt inn mot kredittscoren din.
 • Inntekten din: Det er særlig de siste tre årene banken vil se på. Har inntekten din vært stabil her, vil dette tale positivt inn mot kredittscoren din.
 • Gjelden din: Har du mye gjeld, vil dette telle negativt inn mot banken. Mye gjeld tilsier at du har en mer presset økonomisk hverdag, enn om du har lite gjeld.

Du kan selv påvirke de betingelsene som banken setter for deg. Når du søker om et refinansieringslån, vil banken se at du dermed betaler ned mye av gjelden din. Dette er derfor med på å sette kredittscoren din høyere. Og dermed kan renten også settes ned. På denne måten har du endret betingelsene for lånene dine.

Send søknad om forbrukslån på nett

Verden blir stadig mer digital, og det er i dag lite som må gjøres på papir eller ved personlig oppmøte. Å sende søknad om forbrukslån på nett har heldigvis blitt enklere og raskere å gjennomføre. Med BankID er søknadsprosessen både trygg og smidig. Mange banker vil dermed kunne innvilge lånet hurtig, selv om det tar noen dager før pengene er på konto.

Hvordan sende søknad om forbrukslån på nett?

Tiden da vi måtte møte opp i banken for å søke om et lån uten sikkerhet er mer eller mindre forbi. I vår tidsalder er det nærmest en selvfølge at du søker om lån på nettet. Alt som trengs for å søke om forbrukslån på nett er en PC eller mobil og BankID. I tillegg må du ha informasjon om inntekt og gjeld lett tilgjengelig for å fylle ut opplysningene utlåner etterspør.

Ny teknologi

Med elektronisk pålogging og moderne teknologi er det nå mye lettere å søke om lån på nett. Siden prosessen er såpass enkel, bør du forsikre deg om at aktøren du søker lån hos er seriøs. Er du i tvil bør du sjekke hvilke vilkår som blir tilbudt. En seriøs aktør stiller krav til lånesøker, og du vil også måtte legitimere deg med BankID for å bli kredittvurdert.

Elektronisk signering

Det er ikke bare søknadsprosessen som er forenklet med moderne teknologi. Når lånesøknaden er godkjent kan lånet nemlig signeres elektronisk, slik at du ikke trenger å møte opp i banken. Elektronisk signering vil i praksis si at du signerer låneavtalen med BankID, Buypass ID eller Commfides. Disse kommer i form av en fysisk brikke, et smartkort eller en app du kan laste ned på smarttelefonen.

Hvem kan sende søknad om forbrukslån på nett?

Alle som er myndige, har norsk personnummer og BankID kan i utgangspunktet søke om et usikret lån på nettet. Det er likevel noen ting som må være på plass for at lånet faktisk skal bli innvilget. Finanstilsynet har derfor laget egne retningslinjer for usikret lån. Dette er fordi det må være veldig sannsynlig at låntaker faktisk vil klare å betale tilbake lånet. Slike retningslinjer stiller for eksempel krav til maksimal belåningsgrad, inntekt og maksimal lengde på nedbetalingsperiode. Kort oppsummert må du fylle disse kravene for å få innvilget et usikret lån:

 • Kunden må tåle en renteøkning på minst 5 %
 • Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt
 • Lengste løpetid på lånet er maksimalt fem år

Kredittvurdering

Utlåner kan også velge å stille strengere krav enn det Finanstilsynet anbefaler. Siden forbrukslån er lån uten sikkerhet, har banken en større risiko enn om de har pant i hus, bil eller båt. Alle seriøse finansinstitusjoner vil derfor gjøre en kredittvurdering av den som søker lån. Det innebærer en vurdering av alder, inntekt, betalingshistorikk og eventuelle betalingsanmerkninger.

Gjeldsregisteret

Hvis du ønsker å få bedre oversikt over gjelden din, kan du selv logge deg inn på Gjeldsregisteret før du eventuelt sender en søknad om forbrukslån på nett. Registeret ble utviklet for å forebygge gjeldsproblemer hos private husholdninger. Låneselskapene er nemlig pliktige til å overholde retningslinjene fra Finanstilsynet, og det kan de gjøre gjennom å kontrollere hvor mye usikret gjeld lånesøkeren faktisk har.

Hvorfor sende søknad om forbrukslån på nett?

Å søke om forbrukslån på nett er utrolig mye enklere enn å møte opp i banken. På nettet kan du raskt sammenligne lånetilbud fra ulike aktører før du søker om forbrukslån. Dette er lett å gjøre på nett, siden du kan benytte deg av en lånekalkulator for å undersøke hva lånet faktisk vil koste hver måned og totalt. Husk likevel på å lage en god plan for tilbakebetaling av lånet. Jo kortere nedbetalingstid, dess billigere blir de totale kostnadene.

Søk om forbrukslån med låneportal

Når du skal søke om forbrukslån kan dette gjøres på forskjellige måter. Du kan søke om lån i din dagligbank. Dette gjøres gjennom bankens nettbank og du kan få svar på søknaden umiddelbart. Et annet alternativ er å søke gjennom en lånemegler. Denne metoden sender den samme lånesøknaden til flere banker. Et tredje alternativ er å søke lån gjennom en låneportal. Her får du oversikt over hvilke banker som tilbyr hvilke lån og kan søke direkte hos banken gjennom portalen.

Hvordan bruke en låneportal til forbrukslån

En låneportal kan brukes til å få oversikt over alle lånetilbudene på markedet. Du kan også finne oversikt over forsikringer og dagligbanker. Låneportaler er et hjelpemiddel som gir god oversikt. Og det kan være veldig lønnsomt når du skal søke om forbrukslån.

Hos en låneportal kan du legger du inn ønsket i lånebeløp og nedbetalingstid. Portalen vil gi deg en liste over alle tilbudene på markedet. Herfra kan du legge inn flere kriterier, som for eksempel:

 • Alder
 • Årlig inntekt
 • Student
 • Sivil status
 • Hjemmeboende barn under 18 år

Ved å justere søket kan du få en idé om hva banken kan tilby. Dette gjelder rentesats og forventet månedlig betaling. Når du har en idé om hva banken kan tilby er det enklere å vurdere om lånet er aktuelt eller ikke. Du kan også se hvordan nedbetalingstiden vil påvirke renter og månedlige kostnader.

Fordeler med låneportal

Å bruke en låneportal til å finne lånetilbud har sine fordeler

 • Oversikt over ulike lånetilbud
 • Gir et estimat på kostnader
 • Tar deg direkte til lånesøknaden
 • Muligheten til å sammenligne lånetilbud

En låneportal og lånemegler er ikke det samme. Hos låneportaler får du en oversikt over tilbud og kan enkelt finne frem til lånesøknaden. En lånemegler sender en og samme lånesøknad til alle sine samarbeidsbanker. Du kan likevel søke om lån hos flere banker gjennom en låneportal.

Forbrukslån og bruksområder

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et usikkert lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet, depositum eller bruk. Du velger selv hvor mye du ønsker å låne og hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Hva pengene skal brukes til er også opp til deg og ditt behov. Bankenes eneste begrensning er pengespill. Det er ikke mulig å låne penger til pengespill. Utenom dette er det et fleksibelt lån med få grenser.

Siden bankene ikke stiller krav til sikkerhet er dette er dyrere lån. Bankene tar en større risiko når de låner ut penger uten sikkerhet. Denne risikoen kompenseres med en høyere rentesats sammenlignet med sikre lån som bolig- og billån.

Bruksområder

Populære bruksområder er

 • Egenkapital til bolig
 • Refinansiering av annen usikker gjeld
 • Kjøpe nye møbler, hvite- eller brunevarer
 • Investere i eget firma
 • Pusse opp bolig eller hytte
 • Finansiere en ferie eller reise
 • Betale uforutsette utgifter

Selv om forbrukslånet kan brukes etter eget ønske og behov, er det anbefalinger til hva lånet brukes til. Siden lånet er av den dyrere sorten anbefales det å bruke lånet til noe som gir verdi. Å bruke forbrukslånet til å betale regninger eller finansiere en ferie kan doble den opprinnelige prisen. Lang nedbetalingstid og høye renter vil drive prisen opp. Så skal du først ta opp lån, sørg for at det blir lønnsomt for deg.

Sjekkliste før du søker forbrukslån

Hva er forbrukslån

Forbrukslån er et lån du kan ta opp uten å stille egne eiendeler, som for eksempel bolig, hytte eller bil, som sikkerhet eller pant. Du kan bruke pengene fra lånet til hva du selv ønsker. Lån uten sikkerhet kan du søke om hos banker og spesialiserte låneselskaper. Alle myndige personer over 18 kan søke om forbrukslån. Lånet blir innvilget etter en vurdering av din økonomiske situasjon. Det betyr at låneselskapet tar en vurdering av dine finanser og kredittstatus.

Hvorfor forbrukslån

Pengene fra et forbrukslån kan du bruke til hva du vil. Forbrukslån kan eksempelvis brukes for å bedre økonomien gjennom å samle dyre smålån. I andre tilfeller tas forbrukslån for å pusse opp bolig eller gjøre unna andre dyre prosjekter det er vanskelig å spare opp til.

Sjekkliste med tips før du søker om forbrukslån

Budsjett

Lag deg et månedlig budsjett hvor du har oversikt over dine utgifter og inntekter. Dette gir deg en god oversikt over hvor mye lån uten sikkerhet du kan forsvare å ta opp.

Lån klokt

Forbrukerrådet anbefaler å låne uten sikkerhet til bolig, ikke til forbruk. Fordelen med å låne til bolig eller eiendom er at ved å pusse opp øker man taksten og verdien på eiendommen. Dermed kan du få tilbake verdien fra lånet gjennom verdiøkningen man oppnår fra oppussing.

I noen tilfeller trenger man likevel penger til andre formål enn oppussing. Hvis for eksempel ditt livs drømmereise ikke kan finansieres på andre måter enn forbrukslån, kan dette i noen tilfeller være en riktig beslutning. Sørg likevel for å la forbrukslånet være en del av en god tilbakebetalingsplan.

Kredittsjekk deg selv

Når det søkes om forbrukslån, vil det bli tatt en kredittsjekk av deg som søker. En kredittsjekk gir en indikator på hvorvidt en persons betalingsevne og finansielle status er positiv eller negativ. Får man positiv skår anses man som en betalingsdyktig og reliabel lånesøker. Forhold som påvirker kredittskåren er andel gjeld i forhold til inntekt, dine utgifter versus dine inntekter og eventuelle betalingsanmerkninger.

Du kan sjekke din egen kredittverdi ved å ta en kredittsjekk på deg selv. Da får du innhentet alle opplysninger lånetilbyderne sitter på om deg og du får en oversikt over eventuell gjeld og betalingsanmerkninger.

Få tilbud fra flere tilbydere av forbrukslån

Sammenlign forbrukslånetilbud fra flere lånetilbydere. Når du søker på forbrukslån er tilbyderne pålagt gjennom finansavtaleloven å opplyse om alle vilkår som gjelder lånet. Det er lurt å sette seg inn i dette så du vet hva du skriver under på dersom du velger å gå videre med forbrukslånet. Du kan lese mer om dette og forskjellige forbrukslån på Forbrukslån.no

Et vilkår det er viktig å ha klart er lånetilbudets effektive rente. Den effektive renten er totalen av hva forbrukslånet faktisk vil koste. Det innebærer alle gebyrer, avgifter og rentekostnader. Renten på forbrukslån er i gjennomsnitt høyere enn for eksempel på boliglån. Dette er fordi forbrukslånet utgjør en større tapsrisiko for lånetilbyderen når det ikke er knyttet til noen sikkerhet eller pant i eiendeler.

Er tilbudene fra lånetilbyderen rette for deg?

Husk at lånetilbyderne ønsker deg som kunde. De har et produkt de ønsker du skal kjøpe. Derfor er det lurt å alltid ta en egen vurdering av hvorvidt lånetilbudet du får er det rette og økonomisk sikre for deg.

Nedbetaling av forbrukslån

Lånetilbyderne plikter å opplyse om terminbeløp og gi en oversiktlig nedbetalingsplan med terminbeløp når de opplyser om vilkår før avtaleinngåelse av forbrukslån. Gjennom å sette opp budsjett får du skaffet deg en oversikt over hvor mye du kan betale per termin og hvor mye du kan tåle av rentestigning.

Forbrukslån som verktøy

Forbrukslån er blitt mer populære de siste tiårene da de har blitt mer tilgjengelige for folk flest. Teknologien har gjort låneprosessen tilgjengelig på nett gjennom noen få tastetrykk dersom man ønsker.

Det er mange ulike tilbydere av forbrukslån og ikke alle er like seriøse. Følg tipsene vi har nevnt her, og øke dine sjanser for å ta trygge, sikre valg når du vurderer lånetilbyder for forbrukslån.

Guide til refinansiering på nett

Hvis du er en av de som vurderer refinansiering av lån, finnes det utallige muligheter på nett. I denne artikkelen forklarer vi fordelene ved å søke om refinansiering, og hvordan du bør gå fram når du søker på nett.

Grunner til å vurdere refinansiering

Det kan være mange grunner til at noen havner i en situasjon der smålån, kreditter og forbrukslån hoper seg opp, for eksempel:

 • Oppussingsprosjekter eller reparasjoner
 • Reiser og ferier
 • Bryllup eller konfirmasjon
 • Hvitevarer som svikter
 • Større uforutsette utgifter
 • En periode med trang økonomi

Refinansiering av lån kan da være et godt alternativ. På nettet finnes det en rekke tilbydere som kan hjelpe deg på veien, og med noen tastetrykk kan du i løpet av kort tid sitte med flere tusen kroner på konto. Det kan være fort gjort å velge første og beste alternativ, men det kan være lønnsomt å ikke forhaste seg.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er kort fortalt å ta opp et nytt lån for å dekke ett eller flere andre lån. Du kan refinansiere på to måter:

 • Ta opp lån med sikkerhet i bolig
 • Låne uten sikkerhet

I noen tilfeller kan det dreie seg om å bytte bank for boliglånet, men det er også veldig vanlig å refinansiere forbrukslån, smålån og kreditter i et større lån. I det lange løp kan dette være svært kostnadsbesparende, siden rentekostnadene slik vil reduseres.

Lån med sikkerhet

Hvis du refinansierer boliglånet ved å bytte bank tar du opp et lån med sikkerhet. Du har allerede et boliglån og en bolig, og den nye banken tar pant i boligen din. Slik får banken en garanti for tilbakebetaling av pengene de låner ut. Ved refinansiering med sikkerhet i bolig kan du få lengre nedbetalingstid og lavere rente på lånet.

Lån uten sikkerhet

Refinansiering uten sikkerhet innebærer å samle smålån og kredittgjeld med høy rente i et lån med lavere rente. Lånetilbyder har ingenting å ta pant i dersom betalingen uteblir, derfor kan denne type lån ha høyere gebyrer og rentesatser. Långiver tar høyde for at enkelte ikke klarer å betale lånet tilbake til avtalt tid.

Tilbud om refinansiering på nett

Her får du noen gode tips til hvordan du kan lete deg fram til det beste lånet.

 • Vær oppmerksom på at det finnes mange tilbydere
 • Ta deg tid til å sammenligne tilbud
 • Vurder om du vil bytte bank eller tilbyder
 • Tenk over hvilke behov du har

Mange tilbydere og store variasjoner

Det er store variasjoner på hva du kan få av ulike lånetilbud dersom du søker på nett, og det finnes svært mange tilbydere for refinansiering av lån. Derfor er det lurt å søke hos flere tilbydere eller banker. Å søke er helt uforpliktende, og du kan slik sammenligne en rekke ulike tilbud.

Ta tiden til hjelp

Det er viktig at du tar deg god tid til å undersøke hva de ulike bankene kan tilby. Kanskje er ikke det første tilbudet du får like godt som tilbudet du får et annet sted. Du trenger ikke å takke ja til noen av tilbudene du mottar. Det kan også være greit å vite at bankene ikke kan tilby dårligere vilkår enn du allerede har.

Bytte lånetilbyder

Vurderer du å bake billånet inn i boliglånet er det mest sannsynlig din nåværende bank du vil bruke. Tenker du derimot på å samle smålån i et større forbrukslån, finnes det også långivere som har spesialisert seg kun på denne typen lån. Flere av disse konkurrerer om å få nettopp deg som kunde.

Økonomiske behov

Det er viktig å tenke gjennom hva du vil søke refinansiering for. Da er muligheten større for å lykkes med å finne en låntilbyder som kan imøtekomme dine behov på en måte som er gunstig for deg. Markedet har de siste årene spesialisert seg på å tilby de lånevilkår kundene ofte etterspør.

Samlesider for refinansiering på nett

Det finnes en rekke nyttige nettsider for den som vurderer å refinansiere huslån, billån, forbrukslån og annet.

 • Samlesider, som Finansportalen
 • Søkesider, som Sambla
 • Sider med oversikt
 • Kommersielle samlesider

Samlesider

Finansportalen er et godt eksempel. Det finnes også mange andre lignende sider der ulike typer lån er samlet opp i kategorier og som gir deg muligheten til å sammenligne. Her kan alt fra boliglån til smålån og kredittkort sammenlignes.

Søkesider

Sambla og Axo Finans gir deg ikke bare oversikt, men også muligheten til å gjøre et søk som igjen kan føre til søknad. Her får du muligheten til å søke om uforpliktende tilbud. Långiverne vil da komme med tilbud basert på søkekriterier som inntekt, gjeld, bolig, barn og så videre. Når søket er fullført kommer en liste over ulike tilbydere og du kan klikke deg direkte inn på de tilbudene du ønsker. Videre søker du direkte med banken, som kredittsjekker deg og godkjenner eller gir avslag. Godkjennes du, er ofte lånet på din konto i løpet av et par dager.

Oversiktssider

Billigstelån.com ønsker å vise de ledende sidene per dags dato. Her finner du blant annet en alfabetisk oversikt over banker i Norge.

Kommersielle samlesider

Vær klar over at de aller fleste samlesider er kommersielle, og at de mottar provisjon for antall lån de klarer å selge. Dette kan igjen medføre større oppstartsgebyr enn om du velger å oppsøke banken direkte. Fordelen er derimot at du sparer mye tid da du slipper å lete i det store omfanget av tilbydere.

Det er også mange fordeler med å sammenligne de ulike bankene opp mot hverandre på én side. Dette igjen fører også til økt konkurranse som mest sannsynlig også gir deg bedre vilkår som kunde.

Forberedelser i forkant av nettsøk

Med refinansiering har du mulighet til å snu en vanskelig økonomisk situasjon til det bedre. Før du går inn på nettet og søker etter lånetilbydere, kan det likevel være nyttig å kartlegge privatøkonomien.

 • Skaff deg oversikt over inntekter, utgifter og lån
 • Se om det er rom for å spare inn
 • Sett opp et budsjett

Lag et budsjett og sørg for å få en god oversikt over alle lån og inntekter. Slik kan du lettere se om det finnes muligheter for å spare noen kroner på å kutte ned på enkelte utgifter. Oppsparte midler kan gi en tryggere økonomisk situasjon, og et bedre utgangspunkt for å søke om refinansiering.

Refinansieringsplan

Når alle forberedelser er gjort i forkant, kan du legge en plan for hva du vil refinansiere. Dette kan for eksempel være boliglånet, eller kanskje du vil samle flere mindre lån under ett. Deretter kan du starte søket på nett.

Vær oppmerksom på at refinansiering av alle lån og kreditter ikke automatisk er den beste løsningen. La oss si at du har tre ulike lån, og at et av dem har svært høy rente men kort nedbetalingstid. Da kan det lønne seg å refinansiere to av lånene og betale ned det tredje lånet på kortere tid.

Useriøse tilbydere av refinansiering på nett

Vær klar over at det også forekommer noen useriøse tilbydere på markedet. Svindlere kjenner ingen skrupler når de utnytter og lurer folk som er på jakt etter løsninger som kan gi bedre økonomi. Dersom du trenger en rådgiver å snakke med i denne forbindelse kan du kontakte Forbrukerrådet.

Trygge søk

I det store og hele er det helt trygt å søke lån på nettet. Gode søkesider gir deg som kunde riktig og god informasjon i løpet av kort tid. Det er klokt å være men ikke la dette skremme deg fra å bruke denne type nettsider i jakten på det beste lånet for deg. Som lånekunde har du mange gode muligheter til å finne nettopp det lånet som passer deg best.

10 gode grunner til å søke om refinansiering

Det finnes flere grunner til hvorfor du burde søke om refinansiering av lån og kreditter. Her kommer vi med ti ulike grunner til hvorfor det lønner seg å refinansiere og hvilke fordeler du som lånetaker får.

Hva er refinansiering

Refinansiering er enkelt forklart å ta opp et lån for å nedbetale andre lån. Dette er en måte å starte på nytt og få en bedre oversikt og kontroll over økonomien. Du kan refinansiere alle typer lån, både med og uten sikkerhet for å få en bedre låneavtale enn du har i dag. Og har du flere små lån og kreditter kan du søke refinansiering for å få samlet disse i et større lån. Når du kun betaler til en kreditor vil du spare penger på utgifter til renter og gebyrer, og kan bruke mer på å nedbetale lånet slik at du blir raskere gjeldsfri.

Gode grunner til å refinansiere

Det finnes flere gode grunner til å refinansiere lån og kreditter. Vi har laget en liste over de ti grunnene vi mener er de beste. Refinansiere .net er brukt som kilde.

 1. Bedre oversikt over økonomien
 2. Muligheter for å spare mye
 3. Bedre lånevilkår knyttet til renter og gebyrer
 4. Billigere månedlige kostnader
 5. Raskere nedbetaling av lånet
 6. Bli kvitt smålån og kreditter
 7. Sammenligne ulike lånetilbud
 8. Få slettet betalingsanmerkninger
 9. Økt motivasjon til å bli gjeldsfri

Bedre oversikt gir bedre økonomi

Har du flere lån og kreditter er det fort gjort å miste oversikten. Alle kreditorer skal ha sine renter og gebyrer, det blir dyrt og fort uoversiktlig. Når du refinansierer får du samlet alle lånene hos en kreditor. Dette gir deg en faktura og en forfallsdato å forholde deg til. Samtidig får du en enklere oversikt over hvor mye du betaler i renter, gebyrer og avdrag hver måned.

Billigere lånetilbud

Når du søker refinansiering kan ikke bankene tilby deg en dårligere avtale enn den du har i dag. De kan med andre ord ikke gi deg et tilbud som har dårligere vilkår knyttet til renter, gebyrer, nedbetalingstid eller totale kostnader. Så ved å søke refinansiering kan du spare en del penger. Ikke bare på å få samlet alle lånene i ett og unngå å betale renter og gebyrer til flere. Men også ved at du får bedre vilkår knyttet til renter og gebyrer. Du kan også få reduserte månedlige kostnader, da lånet ikke kan bli dyrere enn hva du betaler i dag. Og med refinansiering og kun ett lån vil mer gå direkte til avdrag og nedbetaling av lånet.

Raskere gjeldsfri

Med refinansiering kan du søke om inntil 15 års nedbetalingstid hvis du søker om refinansieringslån. Søker du om å refinansiere med boliglånet er nedbetalingstiden opptil 30 år. Vi anbefaler, hvis mulig, å unngå nedbetalingstid på lån uten sikkerhet på mer enn fem år. Det koster mer i måneden når du reduserer nedbetalingstiden, men du vil få lavere totale kostnader og samtidig bli raskere gjeldsfri. Med refinansiering kan du heller ikke få lengre nedbetalingstid enn hva du har med dagens løsning.

Bli kvitt smålån og kreditter

En rask måte å nedbetale smålån og kreditter med dyre renter på er å refinansiere med et refinaniseringslån uten sikkerhet. Da får du samlet alle lånene i ett lån som reduserer kostnadene. Samtidig vil banken som innvilget lånet betale ut de andre kravene for deg. Flere banker vil også avslutte din kredittavtale for en effektiv refinansiering. Andre banker reduserer kreditten til det laveste beløpet.

Betal og få slettet betalingsanmerkninger

Eier du bolig eller kan søke om lån til refinansiering med kausjonist kan du få refinansiert lån selv med betalingsanmerkning. Med bolig som sikkerhet kan du søke om å refinansiere og få økt lån med det beløpet du trenger for å betale ut betalingsanmerkningene. Dette vil spare deg for store summer i løpet av kort tid. Denne type refinansieringslån er noe dyrere, men du kan til gjengjeld søke ny refinansiering når betalingsanmerkningene er slettet.

Sammenligne lånetilbud

Før du søker om refinansiering er det viktig å få oversikt over hvor mye du skylder. Dette kan du enkelt finne frem til i nettbanken og i Gjeldsregisteret. Det er også en fordel å vite hvor mye du betaler totalt hver måned. Har du dette beløpet blir det enklere å sammenligne hvor lønnsomt refinansiering vil bli. Du kan også med fordel sammenligne refinansiering med og uten sikkerhet. Lån uten sikkerhet har høyere rente og kortere nedbetalingstid, mens lån med sikkerhet er motsatt. Så om rentene og gebyrene må betales over tre ganger så lenge kan du fort spare mer ved å velge et usikret refinansieringslån.

Ny start og økt motivasjon

Å refinansiere kan sees på som en ny økonomisk start. Du får oversikt, bedre kontroll og har kun ett lånebeløp å forholde deg til. Å ha denne oversikten gir også økt motivasjon til å nedbetale lånet. Når du har fått samlet alle lån i ett større vil du se at lånet nedbetales hver måned, noe som gir en positiv effekt på videre motivasjon. Det gir en god følelse å se at lånet minsker hver måned, og du kan raskere bli gjeldsfri ved å øke innbetalingen.

Les også : https://www.huseierne.no/nyheter/fradrag-for-refinansiering/

Hvordan søke om refinansiering

Du kan søke om refinansiering på nett gjennom nettbanken, en låneportal eller en lånemegler. Forskjellen på disse er hvor mange banker du søker lån hos.

Søknad i nettbanken

Ønsker du å refinansiere med din daglige bank kan du søke om lån til refinansiering i nettbanken. Dette fungerer også hvis du ønsker å refinansiere boliglånet og få økt lånet. Selve søknaden er relativt enkel, du må bare huske å oppgi nøyaktig informasjon om gjelden du ønsker å refinansiere samt all annen informasjon banken etterspør. Enkelte banker kan behandle søknaden umiddelbart, andre bruker lenger tid. Dette avhenger i størst grad om du søker om å refinansiere boliglånet eller søker refinansieringslån.

Låneportal

En låneportal er enkelt forklart en oversikt over potensielle lånetilbud basert på din årlige inntekt, alder og ønsket nedbetalingstid. Her får du informasjon om estimert kostnad knyttet til renter, gebyrer og det månedlige beløpet. Dette er en fin mulighet for å innhente informasjon om aktuelle banker og sammenligne lånetilbud før du søker om lån. Husk at låneportaler kun viser et estimat, og ikke de faktiske kostnadene. Finner du et lånetilbud som passer ditt behov og økonomi kan du ta deg videre til søknaden gjennom portalen.

Lånemegler

Når du søker om lån til refinansiering gjennom en lånemegler vil du sende inn en søknad. Denne vil meglere så sende videre til alle sine samarbeidspartnere. Dette er en enkel måte å innhente flere lånetilbud på, noe som er lønnsomt når du søker refinansiering. Ved å søke om lån i flere banker øker du muligheten for å få innvilget søknaden om refinansieringslån. Samtid blir det enklere å sammenligne ulike lånetilbud for å finne det tilbudet som har de beste vilkårene. En lånemegler benyttes gjerne ved søknad om refinansieringslån uten sikkerhet.

Hvorfor velge refinansiering

Når du refinansierer lånene dine får du en slags ny start på økonomien. Det gir deg bedre oversikt, du kan spare penger og du kan bli raskere gjeldsfri. Du kan også betale inn ekstra og bli gjeldsfri enda raskere, uten at dette koster noe ekstra. Det er mange fordeler med å refinansiere, men du kan også oppleve ulemper med denne løsningen.
Derfor er det viktig å sammenligne lånetilbudene før du inngår en avtale. Sørg for at avtalen du får er den beste og rimeligste og at den passer din økonomi nå og ut nedbetalingstiden. Det kan være fristende å refinansiere med boliglånet på grunn av den lave renten. Men lav rente kan likevel bli dyrt med lang nedbetalingstid.
Derfor, før du inngår avtale om refinansiering, sørg for at den passer din økonomi og sparer deg for det høyeste beløpet.