Refinansiering – samle lån for bedre betingelser

By Christoffer
0

Tidligere var det vanlig at når du skulle søke lån i banken, så var det først og fremst for å kjøpe deg bolig. I dag finnes det mange ulike lån å velge mellom på markedet, og mange av dem er tilpasset sine formål. Du har også de lånene som er tilpasset deg som forbruker, også kjent som forbrukslån.

For at bankene skal kunne tilby deg som lånekunde disse lånene, er de nødt til å inntjene renter på dette. Rentene er bankens sikkerhet. Desto mer risiko det følger et lån, jo høyere vil også renten være. I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg som ønsker å refinansiere slik at du får bedre lånebetingelser.

Hva er refinansiering og hvem er det for?

Når vi snakker om refinansiering, refererer vi til det som gjøres når vi tar eksisterende gjeld og erstatter den med et nytt lån. Mange kan gjerne si at refinansiering er å friskmelde egen økonomi. Hensikten med en refinansiering er å endre lånenes betingelser til det bedre for deg som lånetaker. Betingelsene varierer, men de mest vanlige betingelsene du ønsker å forbedre er rentekostnadene og lånenes løpetid.

Tips: Les mer om refinansiering her.

Når du får samlet flere lån i ett, senket rentene og forlenget løpetiden, vil du betale mer på selve lånet. Dine utgifter vil i større grad bestå av å betale ned lånet fremfor å betale for gebyrer, renter og andre omkostninger. På denne måten vil du kunne, om du vil, innfri gjelden din raskere enn du i utgangspunktet kunne.

Det er mange årsaker til hvorfor du har havnet i en situasjon der du ser at du vil være nødt til å senke kostnadene dine. Dette kan dreie seg om at du er i ferd med å miste oversikten over egen økonomi, men ønsker å gjenvinne den. Hvorfor du har havnet der kan ha mange grunner, som for eksempel er blitt permittert fra jobb som gjør at du har fått lavere inntekt.

Du kan også ha gjennomgått et samlivsbrudd som har medført økte utgifter per måned. Refinansiering vil hjelpe deg med å gjenvinne kontroll og oversikt. Målet er at du skal kunne få snudd en gjeldssituasjon til en du kan leve med.

Hvorfor refinansiere?

Dersom du har mye gjeld som består av dyre lån med høye renter, bør du vurdere å samle disse til ett større. Du kan også banke inn disse lånene i et allerede eksisterende boliglån. Et boliglån er et av de rimeligste boliglånene på markedet. Dersom du har mulighet til å bake inn forbruksgjeld i dette, er det en god løsning.

Når du refinansierer gjør du dette med en hensikt om å forbedre betingelsene for lånene dine. For hvert lån du har tatt opp, har det fulgt med egne betingelser for disse. Betingelsene settes etter en individuell vurdering av deg og din økonomi. Når du har søkt om et lån, være seg forbrukslån eller kredittkort, har banken foretatt en kredittsjekk av deg. Her innhenter banken opplysninger om deg og om din økonomi.

Videre bruker banken disse opplysningene for å regne ut hvilken kredittscore du har. Denne bruker banken som et utgangspunkt for å avgjøre i hvilken grad du utgjør en risiko eller ikke som lånekunde.

Se også: Guide til refinansiering i denne artikkelen.

Lav eller høy kredittscore – hvordan settes den?

Har du lav kredittscore vil dette gi banken et signal om at du har en høyere risiko enn om du har høy kredittscore. Ved høy kredittscore har du lavere risiko og vil i tillegg få bedre betingelser for lånet ditt. Det som påvirker en kredittscore er:

  • Alderen din: Er du ung foreligger det en mindre betalingshistorikk på deg. Dette taler negativt inn mot kredittscoren din.
  • Inntekten din: Det er særlig de siste tre årene banken vil se på. Har inntekten din vært stabil her, vil dette tale positivt inn mot kredittscoren din.
  • Gjelden din: Har du mye gjeld, vil dette telle negativt inn mot banken. Mye gjeld tilsier at du har en mer presset økonomisk hverdag, enn om du har lite gjeld.

Du kan selv påvirke de betingelsene som banken setter for deg. Når du søker om et refinansieringslån, vil banken se at du dermed betaler ned mye av gjelden din. Dette er derfor med på å sette kredittscoren din høyere. Og dermed kan renten også settes ned. På denne måten har du endret betingelsene for lånene dine.