10 gode grunner til å søke om refinansiering

By Christoffer
0

Det finnes flere grunner til hvorfor du burde søke om refinansiering av lån og kreditter. Her kommer vi med ti ulike grunner til hvorfor det lønner seg å refinansiere og hvilke fordeler du som lånetaker får.

Hva er refinansiering

Refinansiering er enkelt forklart å ta opp et lån for å nedbetale andre lån. Dette er en måte å starte på nytt og få en bedre oversikt og kontroll over økonomien. Du kan refinansiere alle typer lån, både med og uten sikkerhet for å få en bedre låneavtale enn du har i dag. Og har du flere små lån og kreditter kan du søke refinansiering for å få samlet disse i et større lån. Når du kun betaler til en kreditor vil du spare penger på utgifter til renter og gebyrer, og kan bruke mer på å nedbetale lånet slik at du blir raskere gjeldsfri.

Gode grunner til å refinansiere

Det finnes flere gode grunner til å refinansiere lån og kreditter. Vi har laget en liste over de ti grunnene vi mener er de beste. Refinansiere .net er brukt som kilde.

  1. Bedre oversikt over økonomien
  2. Muligheter for å spare mye
  3. Bedre lånevilkår knyttet til renter og gebyrer
  4. Billigere månedlige kostnader
  5. Raskere nedbetaling av lånet
  6. Bli kvitt smålån og kreditter
  7. Sammenligne ulike lånetilbud
  8. Få slettet betalingsanmerkninger
  9. Økt motivasjon til å bli gjeldsfri

Bedre oversikt gir bedre økonomi

Har du flere lån og kreditter er det fort gjort å miste oversikten. Alle kreditorer skal ha sine renter og gebyrer, det blir dyrt og fort uoversiktlig. Når du refinansierer får du samlet alle lånene hos en kreditor. Dette gir deg en faktura og en forfallsdato å forholde deg til. Samtidig får du en enklere oversikt over hvor mye du betaler i renter, gebyrer og avdrag hver måned.

Billigere lånetilbud

Når du søker refinansiering kan ikke bankene tilby deg en dårligere avtale enn den du har i dag. De kan med andre ord ikke gi deg et tilbud som har dårligere vilkår knyttet til renter, gebyrer, nedbetalingstid eller totale kostnader. Så ved å søke refinansiering kan du spare en del penger. Ikke bare på å få samlet alle lånene i ett og unngå å betale renter og gebyrer til flere. Men også ved at du får bedre vilkår knyttet til renter og gebyrer. Du kan også få reduserte månedlige kostnader, da lånet ikke kan bli dyrere enn hva du betaler i dag. Og med refinansiering og kun ett lån vil mer gå direkte til avdrag og nedbetaling av lånet.

Raskere gjeldsfri

Med refinansiering kan du søke om inntil 15 års nedbetalingstid hvis du søker om refinansieringslån. Søker du om å refinansiere med boliglånet er nedbetalingstiden opptil 30 år. Vi anbefaler, hvis mulig, å unngå nedbetalingstid på lån uten sikkerhet på mer enn fem år. Det koster mer i måneden når du reduserer nedbetalingstiden, men du vil få lavere totale kostnader og samtidig bli raskere gjeldsfri. Med refinansiering kan du heller ikke få lengre nedbetalingstid enn hva du har med dagens løsning.

Bli kvitt smålån og kreditter

En rask måte å nedbetale smålån og kreditter med dyre renter på er å refinansiere med et refinaniseringslån uten sikkerhet. Da får du samlet alle lånene i ett lån som reduserer kostnadene. Samtidig vil banken som innvilget lånet betale ut de andre kravene for deg. Flere banker vil også avslutte din kredittavtale for en effektiv refinansiering. Andre banker reduserer kreditten til det laveste beløpet.

Betal og få slettet betalingsanmerkninger

Eier du bolig eller kan søke om lån til refinansiering med kausjonist kan du få refinansiert lån selv med betalingsanmerkning. Med bolig som sikkerhet kan du søke om å refinansiere og få økt lån med det beløpet du trenger for å betale ut betalingsanmerkningene. Dette vil spare deg for store summer i løpet av kort tid. Denne type refinansieringslån er noe dyrere, men du kan til gjengjeld søke ny refinansiering når betalingsanmerkningene er slettet.

Sammenligne lånetilbud

Før du søker om refinansiering er det viktig å få oversikt over hvor mye du skylder. Dette kan du enkelt finne frem til i nettbanken og i Gjeldsregisteret. Det er også en fordel å vite hvor mye du betaler totalt hver måned. Har du dette beløpet blir det enklere å sammenligne hvor lønnsomt refinansiering vil bli. Du kan også med fordel sammenligne refinansiering med og uten sikkerhet. Lån uten sikkerhet har høyere rente og kortere nedbetalingstid, mens lån med sikkerhet er motsatt. Så om rentene og gebyrene må betales over tre ganger så lenge kan du fort spare mer ved å velge et usikret refinansieringslån.

Ny start og økt motivasjon

Å refinansiere kan sees på som en ny økonomisk start. Du får oversikt, bedre kontroll og har kun ett lånebeløp å forholde deg til. Å ha denne oversikten gir også økt motivasjon til å nedbetale lånet. Når du har fått samlet alle lån i ett større vil du se at lånet nedbetales hver måned, noe som gir en positiv effekt på videre motivasjon. Det gir en god følelse å se at lånet minsker hver måned, og du kan raskere bli gjeldsfri ved å øke innbetalingen.

Les også : https://www.huseierne.no/nyheter/fradrag-for-refinansiering/

Hvordan søke om refinansiering

Du kan søke om refinansiering på nett gjennom nettbanken, en låneportal eller en lånemegler. Forskjellen på disse er hvor mange banker du søker lån hos.

Søknad i nettbanken

Ønsker du å refinansiere med din daglige bank kan du søke om lån til refinansiering i nettbanken. Dette fungerer også hvis du ønsker å refinansiere boliglånet og få økt lånet. Selve søknaden er relativt enkel, du må bare huske å oppgi nøyaktig informasjon om gjelden du ønsker å refinansiere samt all annen informasjon banken etterspør. Enkelte banker kan behandle søknaden umiddelbart, andre bruker lenger tid. Dette avhenger i størst grad om du søker om å refinansiere boliglånet eller søker refinansieringslån.

Låneportal

En låneportal er enkelt forklart en oversikt over potensielle lånetilbud basert på din årlige inntekt, alder og ønsket nedbetalingstid. Her får du informasjon om estimert kostnad knyttet til renter, gebyrer og det månedlige beløpet. Dette er en fin mulighet for å innhente informasjon om aktuelle banker og sammenligne lånetilbud før du søker om lån. Husk at låneportaler kun viser et estimat, og ikke de faktiske kostnadene. Finner du et lånetilbud som passer ditt behov og økonomi kan du ta deg videre til søknaden gjennom portalen.

Lånemegler

Når du søker om lån til refinansiering gjennom en lånemegler vil du sende inn en søknad. Denne vil meglere så sende videre til alle sine samarbeidspartnere. Dette er en enkel måte å innhente flere lånetilbud på, noe som er lønnsomt når du søker refinansiering. Ved å søke om lån i flere banker øker du muligheten for å få innvilget søknaden om refinansieringslån. Samtid blir det enklere å sammenligne ulike lånetilbud for å finne det tilbudet som har de beste vilkårene. En lånemegler benyttes gjerne ved søknad om refinansieringslån uten sikkerhet.

Hvorfor velge refinansiering

Når du refinansierer lånene dine får du en slags ny start på økonomien. Det gir deg bedre oversikt, du kan spare penger og du kan bli raskere gjeldsfri. Du kan også betale inn ekstra og bli gjeldsfri enda raskere, uten at dette koster noe ekstra. Det er mange fordeler med å refinansiere, men du kan også oppleve ulemper med denne løsningen.
Derfor er det viktig å sammenligne lånetilbudene før du inngår en avtale. Sørg for at avtalen du får er den beste og rimeligste og at den passer din økonomi nå og ut nedbetalingstiden. Det kan være fristende å refinansiere med boliglånet på grunn av den lave renten. Men lav rente kan likevel bli dyrt med lang nedbetalingstid.
Derfor, før du inngår avtale om refinansiering, sørg for at den passer din økonomi og sparer deg for det høyeste beløpet.