Send søknad om forbrukslån på nett

By Christoffer
0

Verden blir stadig mer digital, og det er i dag lite som må gjøres på papir eller ved personlig oppmøte. Å sende søknad om forbrukslån på nett har heldigvis blitt enklere og raskere å gjennomføre. Med BankID er søknadsprosessen både trygg og smidig. Mange banker vil dermed kunne innvilge lånet hurtig, selv om det tar noen dager før pengene er på konto.

Hvordan sende søknad om forbrukslån på nett?

Tiden da vi måtte møte opp i banken for å søke om et lån uten sikkerhet er mer eller mindre forbi. I vår tidsalder er det nærmest en selvfølge at du søker om lån på nettet. Alt som trengs for å søke om forbrukslån på nett er en PC eller mobil og BankID. I tillegg må du ha informasjon om inntekt og gjeld lett tilgjengelig for å fylle ut opplysningene utlåner etterspør.

Ny teknologi

Med elektronisk pålogging og moderne teknologi er det nå mye lettere å søke om lån på nett. Siden prosessen er såpass enkel, bør du forsikre deg om at aktøren du søker lån hos er seriøs. Er du i tvil bør du sjekke hvilke vilkår som blir tilbudt. En seriøs aktør stiller krav til lånesøker, og du vil også måtte legitimere deg med BankID for å bli kredittvurdert.

Elektronisk signering

Det er ikke bare søknadsprosessen som er forenklet med moderne teknologi. Når lånesøknaden er godkjent kan lånet nemlig signeres elektronisk, slik at du ikke trenger å møte opp i banken. Elektronisk signering vil i praksis si at du signerer låneavtalen med BankID, Buypass ID eller Commfides. Disse kommer i form av en fysisk brikke, et smartkort eller en app du kan laste ned på smarttelefonen.

Hvem kan sende søknad om forbrukslån på nett?

Alle som er myndige, har norsk personnummer og BankID kan i utgangspunktet søke om et usikret lån på nettet. Det er likevel noen ting som må være på plass for at lånet faktisk skal bli innvilget. Finanstilsynet har derfor laget egne retningslinjer for usikret lån. Dette er fordi det må være veldig sannsynlig at låntaker faktisk vil klare å betale tilbake lånet. Slike retningslinjer stiller for eksempel krav til maksimal belåningsgrad, inntekt og maksimal lengde på nedbetalingsperiode. Kort oppsummert må du fylle disse kravene for å få innvilget et usikret lån:

  • Kunden må tåle en renteøkning på minst 5 %
  • Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt
  • Lengste løpetid på lånet er maksimalt fem år

Kredittvurdering

Utlåner kan også velge å stille strengere krav enn det Finanstilsynet anbefaler. Siden forbrukslån er lån uten sikkerhet, har banken en større risiko enn om de har pant i hus, bil eller båt. Alle seriøse finansinstitusjoner vil derfor gjøre en kredittvurdering av den som søker lån. Det innebærer en vurdering av alder, inntekt, betalingshistorikk og eventuelle betalingsanmerkninger.

Gjeldsregisteret

Hvis du ønsker å få bedre oversikt over gjelden din, kan du selv logge deg inn på Gjeldsregisteret før du eventuelt sender en søknad om forbrukslån på nett. Registeret ble utviklet for å forebygge gjeldsproblemer hos private husholdninger. Låneselskapene er nemlig pliktige til å overholde retningslinjene fra Finanstilsynet, og det kan de gjøre gjennom å kontrollere hvor mye usikret gjeld lånesøkeren faktisk har.

Hvorfor sende søknad om forbrukslån på nett?

Å søke om forbrukslån på nett er utrolig mye enklere enn å møte opp i banken. På nettet kan du raskt sammenligne lånetilbud fra ulike aktører før du søker om forbrukslån. Dette er lett å gjøre på nett, siden du kan benytte deg av en lånekalkulator for å undersøke hva lånet faktisk vil koste hver måned og totalt. Husk likevel på å lage en god plan for tilbakebetaling av lånet. Jo kortere nedbetalingstid, dess billigere blir de totale kostnadene.