Refinansiering med forbrukslån

By Christoffer
0

Det har aldri vært enklere å søke om forbrukslån enn det er i dag. Du kan raskt sende inn en søknad om lån og få svar i løpet av timer. Prosessen med å søke om refinansiering er vell så enkel og det er godt dersom behovet skulle være akutt.

Det finnes mange årsaker til at du har behov for å refinansiere gjelden din, men hovedmålet er å gjenvinne kontroll og oversikt over egen økonomi. I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg om hva refinansiering er. Vi vil også forklare hvordan du går frem for å friskmelde økonomien din gjennom å refinansiere med et forbrukslån.

Hva betyr refinansiering?

Når vi snakker om refinansiering så snakker vi om den prosessen der vi tar allerede eksistrende gjeld og erstatter den med ny gjeld. Formålet med dette er å øke mulighetene for å få bedre betingelser og vilkår. Dette kan plan annet dreie seg om å samle flere lån og dermed senke lånekostnadene knyttet til renter. Det kan også innebære at du forlenger lånenes løpetid.

Dersom du har opplevd å plutselig bli permittert fra arbeidsplassen din, eller du har vært langvarig syk, er det lett at utgiftene hoper seg opp. Det samme gjelder dersom du har gjennomgått et samlivsbrudd og plutselig ser at du har mer utgifter enn tidligere. Har du i tillegg mange ulike kreditorer er dette med på å gjøre situasjonen enda mer uoversiktlig og lite angripelig. Da er det lett at du mister kontrollen og oversikten over lånene, avdragene og mer. Det er mange årsaker til hvorfor du har havnet i en situasjon der du ser deg nødt til å refinansiere. Likevel er det viktig å se på refinansiering som en positiv påvirkning på økonomien din.

Se også: Sjekkliste før du søker om forbrukslån.

Hvorfor lønner det seg å refinansiere?

Lån med høy rente og kort nedbetalingstid er en fordyrende gjeld. Dette kan ofte gjøre at du betaler mer ned i renter og omkostninger enn du gjør på selve lånet. Det vil derfor være lønnsomt å samle alle lån du som har høy rente i ett større lån. På denne måten har du kun ett lån å forholde deg til og bare en rentesats og termingebyr.

Med dette i tankene vil dette bety at du vil kunne få senket dine månedlige kostnader. Deretter kan du også ha mer økonomisk rom i hverdagen til å eventuelt betale mer ned på lånet. Om det er dette du får til, vil du kunne betale mer ned på lånet og innfri dette raskere enn du ville gjort i utgangspunktet.

Hvilke lån bør refinansieres?

Lån som krever sikkerhet har tradisjonelt en lavere rente enn lån som ikke krever sikkerhet. Boliglån er blant lån som krever sikkerhet og disse lånene har normalt en svært lav rente. Renten for et boliglån kan ligge helt ned mot 2%-4%. Slike lån kan du også refinansiere, men det vil særlig være lån som har en dyrere rente som kan være mer fordelaktige å refinansiere.

Dersom du har kredittkort, smålån eller forbrukslån, altså lån uten sikkerhet, vil dette si at du har store renteutgifter til disse lånene. Det er disse lånene som kan være mest aktuelle å skulle refinansiere.

Du vil kanskje stusse ved å skulle bruke et forbrukslån som et refinansieringslån ettersom dette er kjent for å være et dyrt lån. Det kan virke rart å skulle refinansiere gjeld med et forbrukslån, men dersom du ser på totalkostnadene du har for flere lån, vil ikke dette overgå et nytt forbrukslån. Sannsynligheten for at du får forhandlet frem en god rente vil også være tilstede ettersom du skal kvitte deg med dyr gjeld og få mer økonomisk rom.

Hvordan søke om refinansiering?

Dersom du ønsker å restarte deler av økonomien din og friskmelde denne, er det veldig enkelt å søke om refinansiering. Du benytter deg av samme fremgangsmåte som når du skal søke om et forbrukslån. Prosessen med å behandle søknaden er også ganske lik. Det kan likevel hende at det er noe ulikt om du har betalingsanmerkninger. Da stiller det seg annerledes, men vi vil forklare dette til deg under. Det vil ikke være umulig for deg å søke om refinansiering selv om du skulle ha betalingsanmerkning.

Hva påvirker kredittscoren?

Det er flere ting som påvirker kredittscoren, blant annet vil betalingsanmerkning senke kredittscoren din kraftig. I tillegg kommer alderen din inn. Er du en ung søker, vil du ha en lavere kredittscore. Dette henger sammen med at det foreligger en kortere betalingshistorikk på deg. Videre vil inntekten din ha en stor påvirkning på hvor høy score du vil få og det er særlig inntekten de siste tre årene som er av interesse for banken. Har denne vært stabil, vil dette påvirke positivt. Derimot vil en ustabil inntekt i samme tidsperiode kunne være med på å senke kredittscoren din.

Du kan selv påvirke kredittscoren din dersom du ønsker det, og det gjennom svært enkle grep. En mulighet er, særlig for deg som da har betalingsanmerkning, er å se på mulighetene for å kvitte deg med det som har gitt deg anmerkning. Betaler du ut dette stiller du i samme kategori som andre låntakere. Du kan i tillegg stille sikkerhet i en annens inntekt, da har banken to inntekter å forholde seg til. Dette gjelder ikke bare du som har betalingsanmerkning, men alle som ønsker å påvirke kredittscoren.

Når du søker om refinansiering

Banken ønsker, i tillegg til personopplysninger, dokumentasjon på hvilken gjeld som skal dekkes. Du bør legge ved all gjeld du har. Dette inkluderer:

 • Boliglån
 • Billån
 • Studielån
 • Privatlån
 • Forbrukslån
 • Smålån
 • Kredittkort

Når du skal sende inn søknaden om refinansiering til banken er det viktig at du også legger ved all inntekt. Dette vil kunne være med på å påvirke bankens vurdering av deg og din økonomi, da med særlig fokus på rentesatsen de vil sette for lånet ditt. Sørg derfor for at du legger ved all inntekt, som for eksempel:

 • Lønn, trygdeytelser og pensjonsutbetalinger
 • Feriepenger
 • Skattepenger
 • Bidrag
 • Stipend
 • Arv
 • Eventuelle leieinntekter

Som med et vanlig forbrukslån vil banken gjøre en effektiv vurdering av din lånesøknad. Når søknaden er innvilget vil lånene du har valgt å refinansiere bli innfridd innen 1-3 virkedager. Du vil da bare ha det nye forbrukslånet å forholde deg til.